Контакти

Пн.-Сб. 10.00-19.00
(067) 67-116-51

ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ (ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД)

Відповідно до Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми” призначаються такі види державної допомоги сім'ям з дітьми:

- допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;
- одноразова допомога при народженні дитини;
- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
- допомога на дітей одиноким матерям.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають всі вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Підставою для призначення жінкам даного виду допомоги є видана в установленому порядку довідка лікувального закладу встановленого зразка та довідка: - з основного місця роботи (служби, навчання); - ліквідаційної комісії для жінок, звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації; - державної служби зайнятості для жінок, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні; - з місця проживання для непрацюючих жінок про те, що вони не працюють (не служать, не навчаються).

Особам, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається на підставі рішення про усиновлення або встановлення опіки за період з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення строку післяпологової відпустки.

Необхідно зауважити, що допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 - після пологів). Зазначена допомога обчислюється сумарно та надається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Причому за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Слід відзначити, що допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

В той же час, на підставі медичного висновку працюючим вагітним жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю: до пологів – 70 календарних днів; після пологів – 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів (пункт 1 статті 17 Закону України "Про відпустки"). Допомога по вагітності і пологах виплачується протягом усієї відпустки по вагітності і пологах в розмірі повного заробітку (ст. 257 Кодексу законів про працю). Для отримання вищезазначених виплат застрахованій особі треба звернутися з письмовою заявою до роботодавця, а незастрахованій особі – до органів праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Одноразова допомога при народженні дитини. Цю допомогу надають одному з батьків дитини або усиновителю чи опікуну (застрахованому чи не застрахованому в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування). Виплати здійснюють органи праці та соціального захисту населення. Якщо батьки дитини не застраховані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, вони повинні звернутися за призначенням допомоги не пізніше шести місяців, що минули від дня народження дитини.

До 1 січня 2011 року розмір допомоги становив – 12240 гривень на першу дитину, 25000 гривень - на другу і 50000 гривень на наступних дітей.

Виплата допомоги здійснювалась одноразово при народженні першої дитини у сумі 4800 гривень, решта – протягом наступних 12 місяців рівними частинами по 620 гривень щомісяця. При народженні другої дитини виплачувалась одразу 4840 гривень, решта – протягом наступних 24 місяців рівними частинами по 840 гривень щомісяця. При народженні наступних дітей (трьох і більше) – одразу 5000 гривень, а решту – протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 1250 гривень щомісяця.

До речі, з 1 січня 2011 року передбачається надання допомоги при народженні дитини у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму. Зокрема, допомога при народженні дитини буде надаватися: на першу дитину - у сумі, кратній 22 розмірам прожиткового мінімуму; на другу дитину - 45 розмірам прожиткового мінімуму; на третю і кожну наступну - 90 розмірам прожиткового мінімуму на дату народження дитини.

Для призначення допомоги органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи: заява; копія свідоцтва про народження дитини; довідка, видана державним органом реєстрації актів цивільного стану для призначення одноразової допомоги при народженні дитини.

Батьки дитини, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, для призначення допомоги додатково подають до органу праці та соціального захисту населення такі документи:
- копії трудових книжок обох батьків (усиновителя, опікуна);
- довідку з місця служби (навчання) заявника;
- довідку про склад сім'ї батьків (усиновителя, опікуна).
Жінки, які до народження дитини займалися підприємницькою діяльністю, сплачували фіксований податок, але не були застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, подають також довідку органів державної податкової служби про припинення підприємницької діяльності.

Усиновителі та опікуни надають також копію рішення суду про усиновлення чи копію рішення відповідних органів про встановлення опіки.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Допомога надається особі, яка застрахована або не застрахована у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування і яка фактично здійснює догляд за дитиною, – одному з батьків дитини, усиновителю, опікуну, бабі, діду або іншому родичу. Цю допомогу виплачують органи праці та соціального захисту населення. Застрахованій особі допомога виплачується щомісяця з дня настання відпустки по догляду за дитиною (для незастрахованої особи – з дня призначення допомоги), по день її закінчення, але не пізніше ніж по день досягнення дитиною зазначеного віку включно.

За призначенням допомоги до 3-х років Вам необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Для одержання допомоги подаються такі документи (п.20 Порядка №1751):
- заява матері (батька, усиновителя, опікуна), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
- копія або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія трудової книжки матері (батька, усиновителя, опікуна), яка (який) здійснює догляд за дитиною;
- довідка з місця навчання - для осіб, які навчаються;
- довідка про те, що виплата допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю не проводиться, - для непрацюючих осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості.
Непрацюючі особи надають довідку про те, що вони не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, а у разі їх перебування на обліку в центрі зайнятості – довідку про те, що виплата допомоги по безробіттю або матеріальна допомога по безробіттю стосовно них не проводиться.

Особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності і сплачують фіксований податок та які не застраховані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, подають довідку органів державної податкової служби про припинення підприємницької діяльності.

Усиновителі та опікуни додають до зазначених вище документів копію рішення суду про усиновлення чи рішення відповідних органів про встановлення опіки.

Підставами для припинення виплати можуть бути:

передача дитини на повне державне утримання;
смерть дитини;
позбавлення батьківських прав отримувача допомоги;
відмова отримувача від виховання дитини;
нецільове використання коштів та незабезпечення належних умов для виховання і утримання дитини;
перебування отримувача у місцях позбавлення волі;
настання інших обставин, передбачених законодавством.
Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини.

Контроль за цільовим використанням допомоги покладений на державних соціальних інспекторів, органи праці та соціального захисту населення, органи у справах сім'ї, дітей та молоді і представників органів, які займаються батьківськими правами.

Допомога при народженні дитини з 1 січня 2011 року буде встановлюватись до розміру прожиткового мінімуму до досягнення дитиною шестирічного віку, на період народження дитини. Вона буде складати:
на першу дитину – 22 прожиткові мінімуми,
на другу – 45 прожиткових мінімумів,
на третю – 90 прожиткових мінімумів.

Виплата буде здійснюватися одноразово, розділена на частини і кратна 9 місяцям. Але Кабінет Міністрів встановив порядок виплат: для першої дитини виплати будуть проводиться впродовж 1 року, для другої – впродовж 2 років, для третьої – впродовж трьох років.

З 1 грудня 2010 року сума прожиткового мінімуму на дитину до 6 років зросте до 799 грн. Якщо він залишиться незмінним станом на 1 січня 2011 року, то допомога при народженні дитини буде складати:
1 дитина – 17 578 грн.,
2 дитина – 35 955 грн.,
3 дитина – 71 910 грн.


Власні матеріали та ресурсу Знай свої права.